SRF

Tisková zpráva SRF

Sunlight Research Forum (Fórum pro výzkum slunečního záření)

Vědci jsou překvapeni zařazením UV záření a solárií do první kategorie karcinogenů

Výsledky studií, na kterých Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) založila své rozhodnutí, čelí vážným kritikám expertů.

Veldhoven, 30. června 2009 (SRF). Vědci a znalci reagují s překvapením na rozhodnutí Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) zařadit kategorii UV záření a solárií do karcinogenní skupiny 1. Základem pro toto rozhodnutí je zpráva IARC, která pohlíží na úlohu vitamínu D a UVB záření v prevenci rakoviny kůže. Je to přesně ta studie IARC, která byla silně vědci zpochybňována. Kritizovali zejména špatně vyhodnocenou výchozí databázi pro zprávu.

William B. Grant a Michael F. Hollick, dva světově proslulí znalci v oblasti pro výzkum vitamínu D zprávu IARC značně zkritizovali. V jejich článcích, které se objevily v profesionálním časopise „Dermato-Endoctrinology“ Grant a Hollick zjistili chybu v nevyváženém sestavování IARC pracovní skupiny, která byla za zprávu odpovědná, a také chybu ve špatném vyhodnocení výchozí databáze. Kritika je o to vážnější, že IARC nálezy jsou často podklady pro rozhodnutí ve zdravotní politice jako nyní.

IARC zpráva by měla prezentovat úplné obsáhlé vyhodnocení dokladů a důkazů, že vitamín D má přínos pro snížení rizika rakoviny a seznamy 1368 referencí. Grant tvrdí, že pouze 2 z celkových 7 závěrů sepsaných ve zprávě IARC odpovídají údajům obsažených v referencích. "Co se týče přínosu vitamínu D a kalcia v prevenci rakoviny, závěry zprávy jsou dokonce slabší než ve vědeckých nálezech, které sloužily jako podklady pro zprávu.", říká Grant.

Ad Brand Ad Brand
Sunlight Research Forum
P.O. Box: 71
5500 AB Veldhoven
The Netherlands
Phone: +31 (0) 651 358 180
Fax: +31 (0) 40 205 1967
Email: info@sunlightresearchforum.nl / ad.brand@sunlightresearchforum.nl
URL: www.sunlightresearchforum.eu

Fórum pro výzkum slunečního záření je nezisková organizace se sídlem v Holandsku. Jejich cílem je vytváření nejnovějších lékařských a vědeckých zpráv pro obeznámení široké veřejnosti, co se týče účinků UV záření na lidstvo.

 
 
Solária Ergoline Všechna práva vyhrazena, Studiovisage.info | Webdesign V.Chalupník