SRF

Tisková zpráva SRF

Prevence rakoviny pomocí opalování

Nizozemí (Veldhoven) 23. záři 2009 (SRF) - Pravidelné mírné opalování přispívá k ochraně před rakovinou prsu, rakovinou prostaty, rakovinou tlustého střeva, rakovinou konečníku, stejně jako před Non-Hodgkin-Lymfomem (jedna z forem rakoviny lymfatických uzlin/žláz). K tomuto zjištění dospěl tým nizozemských vědců vedený Han van der Rheem ze skupiny hágských lékařských klinik "Hagaziekenhuis" a Rotterdamské univerzity. Tato studie byla právě publikována v odborném časopise "European Journal of Cancer Prevention" (Evropský časopis pro prevenci rakoviny).

Van der Rhee a jeho kolegové ve svém článku poukazují mimo jiné na to, že veřejné vnímání účinků opalování zaostává za současným stavem vědy. Tato práce opět znovu ukazuje, že opalování má pozitivní vliv na lidské zdraví. Potencionální rizika spojená s nadměrnou expozicí UV záření jsou široké veřejnosti dobře známa. "Na druhou stranu zdravotně prospěšné aspekty mírného opalováni na slunci nebo v soláriích se ve veřejně dostupných informacích objevuji příliš málo", vysvětluje Ad Brand ze Sunlight Research Forum (SRF).

Nizozemský výzkumný tým pro tuto studii systematicky revidoval a hodnotil aktuálně dostupná vědecká zjištění, která se věnuji vzájemnému vztahu mezi opalováním a rakovinou vnitřních orgánů.

The Sunlight Research Forum (SRF) je nezisková organizace se sídlem v Nizozemí. Jejím cí1em je zpřístupňovat široké veřejnosti nové vědecké a lékařské znalosti o efektech UV záření na lidi.

Všimněte si prosím:
Kompletní články: van der Rhee, Han; Coeberg, Jan Willem; de Vries, Esther: Sluneční záření, Vitamin D a ochrana před rakovinou: systematické recenze epidemiologických studií v: evropském žurnálu pro prevenci rakoviny jsou ke stažení na internetových stránkách SRF: www.sunlightresearchforum.eu

Kontakt pro média:
Ad Brand
Sunlight Research Forum (SRF)
Tel.: +31 (0) 651 358 180
Email: inko@sunlightresearchforum.eu
URL: www.sunlightresearchforum.eu

 
 
Solária Ergoline Všechna práva vyhrazena, Studiovisage.info | Webdesign V.Chalupník