SRF

VĚDCI SRF ODMÍTLI TVRZENÍ, ŽE POUŽÍVÁNÍ SOLÁRIÍ ZVYŠUJE RIZIKO RAKOVINY

Tvrzení Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) týkající se opalování v soláriu a zvýšeného rizika rakoviny bylo odmítnuto Fórem pro výzkum slunečního záření (SRF) jako nesprávné a matoucí. Zpráva, kterou publikovala IARC, „Umělé UV záření a rakovina kůže“, tvrdí: „opalování v soláriu před 35 rokem života zvýší riziko rozvoje rakoviny o 75%".

Konference pořádaná SRF s množstvím mezinárodních, vysoce postavených vědců a specialistů na efekt UV záření působící na lidské zdraví potvrdila, že toto tvrzení je matoucí. Dr. Frank de Gruijl z oddělení dermatologie medicínského centra Leidenské University v Holandsku říká, "Je extrémně obtížné, ne-li nemožné, oddělit riziko rakoviny vyplívající z opalování na slunci a v soláriu. K oddělení rizik bychom museli přinejmenším stejnou měrou přihlížet k oběma faktorům. Bohužel, je nemožné určit vystavení slunci v běžném životě s nutnou přesností. Ke stanovení náhodného spojení mezi vystavování UV záření v soláriu a výskytu rakoviny ocurrence, studie mohou ukázat zda zde dochází k poměru mezi dávkou záření a vlivem na pokožku a zda vystavení UV záření z minulosti má větší vliv na rozvoj rakoviny než současné opalování."

Pod hlavičkou neziskové organizace Forum pro výzkum opalování, která zamýšlí pomáhat a podporovat výzkum působení UV záření, říká: "Je jasné, že je zakořeněná víra mezi IARC a ostatními staršími členy vědecké komunity poukazující na vztah mezi opalování v soláriu a rizikem rakoviny. Kampaně za veřejné zdraví a politika může mít zájem na shrnutí tohoto typu zpráv. Věříme, že je velmi důležitá správná prezentace informací a komunikace mezi zainteresovanými agenturami. Víme, že při opalování se vystavujeme UV záření s rizikem zarudnutí kůže. Opalování v soláriu může přispívat k riziku rakoviny, ale opalování má daleko více faktorů."

Zpráva rovněž kritizované společnosti IARC pro vynechání jednání o důležitosti široce zaměřené evropské studie o soláriích a uvádí: "studie Lucemburského institutu zdraví financovaného z fondů EU: opalování v soláriu a riziko rakoviny mezi 18-49 lety, ve srovnáním s pozdějším opalováním v soláriu a opalování na slunci zaznamenal 622 případů rakoviny, ze vzorku 649 zkoumaných obyvatel v šesti evropských zemích. Míra opalování v soláriu byla vyšší, než v dřívějších studiích na stejné téma. Nebyla prokázána žádná fakta dokazující vztah mezi opalováním v soláriu a rakovinou, žádný návrh doporučeného dávkování, nebyly prezentovány osoby, které přiznaly víc než 35 hodin opalování v soláriu, nebo se opalovali déle než 19 let před testováním. Studie byla uzavřena s tím, že vztah mezi opalováním v soláriu a rakovinou skutečně existuje, ale pouze okrajově. V SRF věříme, že tato studie může mít zajisté vliv na ukončení výzkumu IARC a zbývá otázka, proč to bylo vynecháno?"

Pro více informací navštivte webové stránky www.sunlightresearchforum.eu

Poznámky:

1 Úplné znění zprávy IARC – Vystavování se umělému UV záření a rakovina kůže – stahujte z www.sunlightresearchforum.eu

2 Fórum pro výzkum slunečního záření je nezisková organizace založená v Holandsku.

3 Cíl Fóra pro výzkum slunečního záření pomáhá prezentovat, lékařské a vědecké informace ohledně průměrného UV záření na člověka. Poskytuje dobu, často po desetiletí, na nové vědecké objevy přijímání a přizpůsobování se nejdříve hlavní části vědeckého výzkumu a nakonec i politiky. Chceme zkrátit tento čas na minimum. Výzkum může vést ke zlepšení porozumění efektu UV záření na lidské zdraví a bude dostupný veřejnosti bez zbytečných prodlev. Doufáme, že politici poskytnou správné informace na kterých národní zdravotní politika i jednotlivci získají lepší informace o svém životním stylu.

Nové výzkumy a dobré nápady na zmírnění UV záření při opalování v soláriu a přírodním opalování budou prezentovány a probírány ve Fóru pro výzkum slunečního záření lidmi, kteří pracují ve zdravotnictví, na univerzitách a v žurnalistice.

31. červenec 2009

 
 
Solária Ergoline Všechna práva vyhrazena, Studiovisage.info | Webdesign V.Chalupník